Kékiskola ....
Fotók
7247-11db 131121_ta011_DSCF3486 13ballag010 DSCF4635 140225_001 emesepark-028 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 131121_ta050_DSCF3525 130509_173830_taDSCF1719 131207k_107 dsci0138 dsci0117

Archive for április 2014

Tankötelessé váló gyermekek beíratása

Tankerületi közlemények
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti XXI. Tankerület Igazgatóságának közérdekű információi
Székhely: 1212 Bajcsy Zsilinszky u.59/a. (Bejárat a József Attila u. felől)
Telefon: 420-8958; Fax: 420-8959; email: csepeliklik.info@gmail.com

 Tisztelt Szülők!

 

A hónap végén – április 28. (hétfő), 29. (kedd) és 30. (szerda), 8 órától 18 óráig – lehet, és kötelező a tankötelessé váló gyermekeket beíratni az iskolába.  Most a körzetes iskola jogszabály általi meghatározását szeretném egyértelművé tenni, mivel ez egyre többször jelent problémát.

 1. Az iskolai beiratkozási időszak előtt sokan úgy gondolják, hogy egy megszerzett tartózkodási hely (lakcímkártya) a leendő 1. osztályos gyermekük számára előnyt jelenthet a nem körzeti iskolába történő beíratásnál.
  A jogszabály szerint: az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye (vagyis állandó lakcíme),ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). Ez érvényes abban az esetben is, ha a tanulónak ugyanazon a településen, vagy kerületben van a lakhelye és a tartózkodási helye is. Az iskolai körzet – körzetes iskola – lényege, hogy a szülő tudja, van olyan iskola, amelyik nem tagadhatja meg gyermeke felvételét.
  Az iskolai körzetek kialakításánál a kormányhivatal figyelembe vette a népesség-nyilvántartó adatait, a megközelíthetőséget.
  Az új Polgári Törvénykönyv 152. §-a leszögezi, hogy a szülők (gondviselők) a saját háztartásukban kötelesek a gyermek lakhatásáról gondoskodni: a gyermek lakóhelye – ha a bíróság vagy gyámhatóság másként nem rendelkezik – a szülő lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg máshol tartózkodik. Ebből következően az iskolák nem a gyermek tartózkodási helye, hanem lakóhelye alapján létesítenek tanulói jogviszonyt, ott ahol szüleivel életvitelszerűen lakik. A jogszabály szerinti működést nem veszélyeztetik a fent leírtak, hiszen az érintettek a szabad iskolaválasztást gyakorolva körzetükön kívül is létesíthetnek tanulói jogviszonyt – amennyiben a szükséges férőhely rendelkezésre áll.
 2. A Karácsony Sándor Ált. Iskolában és a Nagy Imre Ált. Iskolában kis létszámú logopédiai osztályok működnek. Az iskolákba azonban csak az országos beszédvizsgáló szakértői bizottság kijelölése alapján kerülhetnek be – fő szabályként – csepeli tanulók. Itt is csak a fennmaradó helyekre iskolázhatók be nem kerületi gyermekek. Fontos megjegyezni azt is, hogy engedélyezés alatt van az érintett gyermekek 4 éven keresztüli ellátása a jelenlegi 3 év helyett.
 3. A beiratkozásnál a következő dokumentumokat kérik az iskolák:
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagyis a lakcímkártyát.
 • A gyermek társadalombiztosítási azonosító száma, TAJ kártya
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük.

                                                                                                                      Tóth János s.k.
                                                                                                                    tankerületi igazgató

 

KERÜLETI ANGOL MŰVÉSZETI SZEMLE

Április másodikán a már hagyományosan megrendezett Kerületi Angol Művészeti Szemlén vettünk részt a Radnóti Miklós Művelődési Házban. Kerek évfordulója volt ebben az évben az angol szemlének,  hiszen huszadik éve  minden  évben megrendezésre került a magyar művészeti szemlékhez hasonlóan. Jó érzés visszatekinteni az elmúlt évekre,mert nagyon sok tehetséges tanulónk vett részt ezeken a versenyeken szép eredményeket elérve. A kétszer budapesti szinten is megrendezett szemlén, 2005-ben próza kategóriában a fővárosi versenyen is képviselhettük kerületünket.

A hagyományokat az idén is ápoltuk.

A Kerületi Angol Művészeti Szemlén a 7-8. évfolyamon:

Vers kategóriában

Garai Klaudia 8. osztályos tanulónk III. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Németh Mária

Próza kategóriában

Csilléri Henriett 7. osztályos tanulónk  II. helyezést ért el.

        Felkészítő tanára: Glückné Daróczi Edit

Gratulálunk mindkettőjüknek és köszönjük szép helytállásukat.

KERÜLETI SZENT LÁSZLÓ TÖRTÉNELEM VERSENY

Március 24-én tartották kerületünkben a „Szent László” történelem csapatversenyt.

A kőbányai Szent László Általános Iskola ebben a tanévben is komplex történelmi vetélkedőt hirdetett meg fővárosi szinten a 6. évfolyamos tanulók számára.

A verseny témája: Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond  Magyarországa  volt. A tanulóknak széleskörű ismereteket kellett szerezniük az adott korról  az ajánlott szakirodalomból előzetesen felkészülve.

A versenyen csapatunk III. helyezést ért el.

A csapat tagjai:

Bedő Lilla

       Ézsiás Gergely

  Leipniker Péter

      6. osztályos tanulók.

Gratulálunk diákjainknak

és felkészítő tanáruknak, Soproniné Iván Magdolnának

a dobogós helyezésükhöz!

Költészet napja 2014. április 11.

 Iskolánkban idén is megünnepeltük a magyar költészet napját.

Ezúttal rendhagyó irodalomórákon emlékeztünk meg legnagyobb költőinkről, íróinkról, köztük József Attiláról, aki 1905-ben ezen a napon született.

A könyvtárhasználatot is magába foglaló versenyfeladatok mellett képfelismerés, műveltségi kérdések megválaszolása és verskiegészítés is szerepelt, igazodva az irodalmi tananyaghoz és a tanulók életkorához.

Az öt rövid fordulóban zajló könyvtárhasználati verseny alkalmával osztályonként

8-10, összesen több mint 30 szakkönyv került a gyerekek kezébe, melyekből érdekességeket kellett kikeresniük legnagyobb költőink életéről, megjelölve a forrás pontos helyét.

A felsősök közül a legjobban a 6. osztály teljesítette a feladatot, dicséret illeti őket mind ügyességükért, mind szorgalmas munkavégzésükért!

A verseny részletes eredményét később tesszük közzé.

Névtelennm

Juhász Istvánné

munkaközösség-vezető

Katasztrófavédelmi verseny

Ajtai Zoltán

Balázs László

Sárkány Soma

Varga Tamás

8. osztályos tanulóink

a 2013-14. évi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny dél-budai fordulóján

általános iskolai korcsoportban

IV. helyezést

értek el.

Gratulálunk a fiúknak és felkészítőjüknek, Fehér László tanár úrnak!

Oklevél

Fogadóóra

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2014. április 14-én, hétfőn teljes tantestületi fogadóórát tartunk 16:00-18:30 között.

alsó tagozat 16:00-17:30

felső tagozat 17:00-18:30

Fogadóóra terembeosztás

Fehér László

Fszt. 5.

Balra

Németh Mária

Fszt. 6.

Balra

Pancsák Erika

II. em. 11.

Jobbra

Fehér Gábor

Fszt. 11.

Jobbra

Terjék Mária – Agócsné Borsi Beatrix

I. em. 13.

Jobbra

Glückné Daróczi Edit

II. em. 1.

Balra

Csepregi Dezsőné

I. em. 7.

Balra

Némethné Láng Zsuzsanna

Fszt. 9.

Jobbra

Illyésné Pentz Katalin – Tankovits Vilma

I. em. 18.

Jobbra

Farkasné Szanyi Mária

II. em. 8.

Balra

Soproniné Iván Magdolna

II. em. 10.

Balra

Szűcsné Ignácz Mária – Lukácsné S. Ágnes

I. em. 20.

Jobbra

Csatáriné Schneider Mária – Ruff Mária

II. em. 13.

Jobbra

Juhász Istvánné

II. em. 3.

Balra

Illyés Gábor – Teichter Ágnes

II. em. 18.

Jobbra

Tóth András

II. em. 6.

Balra

Dobránné Mátrai Zsuzsanna – Csapi Sándor

II. em. 20.

Jobbra

Havasi Zsuzsanna – Simonné Adók Mária

II. em. 20.

Jobbra

Hamm Ágnes

Fszt. / könyvtár

Jobbra

Farkasné Jávori Ottília fejlesztő pedagógus

II. em. 19.

Jobbra

 

Szeretettel várjuk a szülőket!

     Tikosné Turi Erzsébet

          intézményvezető

Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Az ebédbefizetés időpontja:

2014. április 10. csütörtök – 07:00-17:00

Befizetés helye: földszinti pénztár
Befizetés: május hónapra (21 napra) történik.

Napközi ára: 481 Ft / nap
Menza ára: 342 Ft / nap

Kérjük a kedves szülőket, az ebédbefizetés időpontját pontosan tartsák be!

Tankerületi közlemények

Tankerületi közlemények

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Budapesti XXI. Tankerület Igazgatóságának közérdekű információi

Székhely: 1212 Bajcsy Zsilinszky u.59/a. (Bejárat a József Attila u. felől)

Telefon: 420-8958; Fax: 420-8959; email: csepeliklik.info@gmail.com

 

Tisztelt Szülők!

 

A hónap végén – április 28. (hétfő), 29. (kedd) és 30. (szerda), 8 órától 18 óráig – lehet, és kötelező a tankötelessé váló gyermekeket beíratni az iskolába.  Most a körzetes iskola jogszabály általi meghatározását szeretném egyértelművé tenni, mivel ez egyre többször jelent problémát.

 

1.)Az iskolai beiratkozási időszak előtt sokan úgy gondolják, hogy egy megszerzett tartózkodási hely (lakcímkártya) a leendő 1. osztályos gyermekük számára előnyt jelenthet a nem körzeti iskolába történő beíratásnál.

A jogszabály szerint: az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye (vagyis állandó lakcíme), ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). Ez érvényes abban az esetben is, ha a tanulónak ugyanazon a településen, vagy kerületben van a lakhelye és a tartózkodási helye is.

Az iskolai körzet – körzetes iskola – lényege, hogy a szülő tudja, van olyan iskola, amelyik nem tagadhatja meg gyermeke felvételét. Az iskolai körzetek kialakításánál a kormányhivatal figyelembe vette a népesség-nyilvántartó adatait, a megközelíthetőséget.

Az új Polgári Törvénykönyv 152. §-a leszögezi, hogy a szülők (gondviselők) a saját háztartásukban kötelesek a gyermek lakhatásáról gondoskodni: a gyermek lakóhelye – ha a bíróság vagy gyámhatóság másként nem rendelkezik – a szülő lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg máshol tartózkodik. Ebből következően az iskolák nem a gyermek tartózkodási helye, hanem lakóhelye alapján létesítenek tanulói jogviszonyt, ott ahol szüleivel életvitelszerűen lakik.

A jogszabály szerinti működést nem veszélyeztetik a fent leírtak, hiszen az érintettek a szabad iskolaválasztást gyakorolva körzetükön kívül is létesíthetnek tanulói jogviszonyt-amennyiben a szükséges férőhely rendelkezésre áll.

 

 

2.) A Karácsony Sándor Ált. Iskolában és a Nagy Imre Ált. Iskolában kis létszámú logopédiai osztályok működnek. Az iskolákba azonban csak az országos beszédvizsgáló szakértői bizottság kijelölése alapján kerülhetnek be – fő szabályként – csepeli tanulók. Itt is csak a fennmaradó helyekre iskolázhatók be – nem kerületi gyermekek. Fontos megjegyezni azt is, hogy engedélyezés alatt van az érintett gyermekek 4 éven keresztüli ellátása-a jelenlegi 3 év helyett.

 

3.) A beiratkozásnál a következő dokumentumokat kérik az iskolák:

–          A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagyis a lakcímkártyát.

–          Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:

a.)    óvodai szakvélemény,

b.)    nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

c.)    sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

–          Oktatási azonosító számot, amit az óvoda ad ki az iskolába menő gyermek szüleinek.

–          Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (az óvodai és iskolai honlapokról letölthető, kitölthető.)

–          Kötelező nyilatkozni arról is, hogy a gyermek számára a hit- és erkölcstan oktatást, vagy az erkölcstan oktatást választják-e? (az óvodai és iskolai honlapokról letölthető, kitölthető.)

 

Segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük.

 

                                                                                                                      Tóth János s.k.

                                                                                                                  tankerületi igazgató

“ÍRÁS” című csoportos kiállítás

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2014. április 9-én (szerda) 18 órakor

a Kék Iskola Galériába az
ÍRÁS” című csoportos kiállításunkra.

Illyés Gábor galériavezető

írás meghívó

Diákolimpia

VÁNYI TAMÁS

MÓDLI CSABA

SÁRKÁNY SOMA

KOVÁCS PÉTER

CHOVÁN ZOLTÁN

a mezei futás fiú csapat IV. korcsoportos diákolimpia

2013-2014. tanév budapesti döntőjében

I. helyezést értek el.

Gratulálunk a fiúknak és testnevelőjüknek!

 Oklevél

Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank