Kékiskola ....
Képgalériák
2017.12.18. Kiemelkedő évet zártak2017.12.15. Adventi sütiverseny2017.12.06. Itt is járt a Mikulás2017.11.09. Szakmai orientációs nap az iskolában2017.11.09. Továbbtanulási Börze2017.11.12. - 12 órás röplabda az iskolában2017.10.12. Arany János szövegértő versenyNyári olvasónaplók2017. október 12.: iskolánk névadó ünnepsége20171014OrszagosDiakolimpia2017.10.07. szombat - délelőtti szorgoskodás2017.10.06.: Világ Gyalogló Nap140901evnyito140314140313140225140127140207140122131219131217131207131206131121131120131025halloween131115egeszsegnap131003palyao_zoo130902evnyito130614ballagas130521london130604nemz130509kekcsok130506hattl130430artista130318dobokocka130314marc15130313tablajatek130306hgv130227tancos_szünet130125egeszsegnap130208Farsang130227 JátszóházCsepel 300 projekt rendezvényCsepel futás képei 2012TantestületOsztályképek 2011-1230-eves-a-kek-iskola2011-marcius-15akadalyversenyakadalyverseny-2010-szeptemberallatkerti-setaallatok-vilagnapjaalsos-kirandulas-2009-szeptembercsapatkepekdobokockaverseny-2008emese-parkemese-park-2008evnyito-2007evnyito-2009evnyito-2010felsos-akadalyverseny-2008fold-napjakazinczy-verseny-2008kazinczy-verseny-orszagos-dontokerekpartura-2009kiallitasokkolteszetnapi-unnepseg-2011marcius-15-i-megemlekezes-alsosokmarcius-15-i-megemlekezes-felsosokmeseeloadasokmikulas-2008muvtor_6muvtor_7muvtor_8nevesincs-szinhazosztalykepek-20072008-tanevosztalyokRendezvények1Rendezvények2Rendezvények3Repülőtéri látogatásRijeka karnevál - 2008Studio-K színházTanévkezdő vetélkedőTanévnyitó - 2008Udvari játékokÜnnepség - 2010.03.15.Föld NapAlapító okiratAz iskola

Archive for március 2016

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben –tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:                                          

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.
Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).
A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

01Felhívás

02Beiratkozás

03Szülői nyilatkozat

04Életvitel nyilatkozat

05Hit- és erkölcstan nyilatkozat

Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Az ebédbefizetés időpontja:

2016. március  8-án (7:00-17:00 óra)

Helye: földszinti pénztár

A befizetés április hónapra  történik.

Pót-befizetés: 2016. március 9. 8:00-14:00

Napközi ára: 481 Ft / nap
Menza ára: 342 Ft / nap

Pedagógus: 575 Ft / nap

Kérjük a kedves szülőket, az ebédbefizetés időpontját pontosan tartsák be!

Csepeli Művészeti Szemle 2016

Az idei tanévben is megrendezésre kerül kerületünkben a Művészeti Szemle.

A megnyitó – és egyben a Képzőművészeti Kategória kiemelkedő alkotásainak díjátadó rendezvénye – 2016. március 7-én hétfőn, 14 órakor lesz

a Kék Általános Iskolában.

A Művészeti Szemlét megnyitja a

Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata nevében:

Morovik Attila alpolgármester.

A Képzőművészeti Kategória díjait átadja

a Képzőművészeti Szemle zsűri elnöke:

Lázár Zsuzsa a Budai Rajziskola vezetője

 

 

Családi Nap

Kedves Szülők!

Iskolánk alsó tagozatos tanulói és nevelői sok szeretettel várják a Kedves Szülőket a közlekedés jegyében megrendezendő Családi Napi programra.

Időpont: március 5. (szombat)

Helyszín: Kék Általános Iskola

Alsós munkaközösség

Iskolába Hívogató óvodásoknak

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

Tisztelt Szülők!

Szeretettel hívunk és várunk minden iskolába készülődő nagycsoportos óvodást, érdeklődő szülőt

2016. március 3-án csütörtökön (16:00-17:00)

a Kék Általános Iskolába

Iskolába Hívogató programsorozatunk keretében tartandó

játszóházi programunkra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kék Általános Iskola

nevelőtestülete és vezetősége

Kerületi röplabdabajnokság eredményei

Kerületi III. KCS. fiú röplabdabajnokság: II. hely

Tagok: Tüke Roland, Palotási Patrik, Tari Tibor, Reiner Dániel, Kelemen András, Ivánka Dániel

 

Kerületi III. KCS. lány röplabdabajnokság: I. hely

Tagok: Rozgonyi Natália, Németh Dzsenifer, Hajnal Daniella Liza, Kovács Nikolett, Urbán Lívia, Kiefer-Hudi Édua, Fehér Zsófia, Amabile Alessia, Rychlyk Nikolett

 

Kerületi IV. KCS. fiú röplabdabajnokság: I. hely

Tagok: Amabile Matteo, Fülöp Viktor, Pauleczki György, Bokor Endre, Korpa Péter, Leipniker Péter, Pethő Roland, Ézsiás Gergő, Nagy Ádám, Tóth Károly, Tuza Kristóf

 

Kerületi IV. KCS. fiú röplabdabajnokság: I. hely

Tagok: Rozgonyi Natália, Bercze Anna, Bogdány Vanda, Bacsó Klaudia, Papp Bettina, Juhász Kinga, Hegyi Orsolya, Rychlyk Bernadett, Ivánka Brigitta, Ölei Enikő, Knapp Vivien

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank