Kékiskola ....
Képgalériák
2017.12.18. Kiemelkedő évet zártak2017.12.15. Adventi sütiverseny2017.12.06. Itt is járt a Mikulás2017.11.09. Szakmai orientációs nap az iskolában2017.11.09. Továbbtanulási Börze2017.11.12. - 12 órás röplabda az iskolában2017.10.12. Arany János szövegértő versenyNyári olvasónaplók2017. október 12.: iskolánk névadó ünnepsége20171014OrszagosDiakolimpia2017.10.07. szombat - délelőtti szorgoskodás2017.10.06.: Világ Gyalogló Nap140901evnyito140314140313140225140127140207140122131219131217131207131206131121131120131025halloween131115egeszsegnap131003palyao_zoo130902evnyito130614ballagas130521london130604nemz130509kekcsok130506hattl130430artista130318dobokocka130314marc15130313tablajatek130306hgv130227tancos_szünet130125egeszsegnap130208Farsang130227 JátszóházCsepel 300 projekt rendezvényCsepel futás képei 2012TantestületOsztályképek 2011-1230-eves-a-kek-iskola2011-marcius-15akadalyversenyakadalyverseny-2010-szeptemberallatkerti-setaallatok-vilagnapjaalsos-kirandulas-2009-szeptembercsapatkepekdobokockaverseny-2008emese-parkemese-park-2008evnyito-2007evnyito-2009evnyito-2010felsos-akadalyverseny-2008fold-napjakazinczy-verseny-2008kazinczy-verseny-orszagos-dontokerekpartura-2009kiallitasokkolteszetnapi-unnepseg-2011marcius-15-i-megemlekezes-alsosokmarcius-15-i-megemlekezes-felsosokmeseeloadasokmikulas-2008muvtor_6muvtor_7muvtor_8nevesincs-szinhazosztalykepek-20072008-tanevosztalyokRendezvények1Rendezvények2Rendezvények3Repülőtéri látogatásRijeka karnevál - 2008Studio-K színházTanévkezdő vetélkedőTanévnyitó - 2008Udvari játékokÜnnepség - 2010.03.15.Föld NapAlapító okiratAz iskola

Archive for április 2016

Papírgyűjtés

Figyelj! 

Kiolvasott metróújságok,

faliújságról levett régi plakátok,

szórólapok, akciós újságok,

nem használt ezeréves tankönyvek stb.

mostantól ne kerüljenek a többi szeméttel együtt a kukába, hanem gyűjtsük külön!

 

Az összekötött bedobozolt papírok az alább megadott időpontban adhatók le:

MÁJUS 24-25-26-án

7.30-tól 16.30-ig

az iskola hátsó udvarán.

Tudtad?

1 csomag A/4-es irodai másoló papír = 500*5g = 2,5 kg

100 csomag = 250 kg = 3-5 fa

1 fa = sajátos élettér

És még egy fontos!

 A gyűjtés nem osztályok közötti verseny, mindannyian győztesek vagyunk.

Mentsünk meg együtt minél több fát!

 

Plakát

Atlétikai Verseny

Április 28-án megrendezett kerületi versenyen tanulóink az alábbi eredményeket értéke el:
I. kcs fiúcsapat: – Kerületi III. hely
Kis Dániel, Brávácz Barnabás, Laza Máté,  Varjú Ákos, Rajcsányi Boldizsár, Pataki Zsombor
I.kcs. lánycsapat: – Kerület III. hely
Péntek Laura, Vadász Virág, Hernold Zsuzsa, Diemer Anna, Bábosik Liana, Péter Kira.
Egyéniben – Kerületi II. hely: Vadász Virág
II. kcs fiúcsapat:  Kerületi II. hely:
Tóth András Kevin, Tari Zoltán, Palotási Krisztián, Szabó Barnabás, Pámer Péter, Korpa Gábor
II. kcs. lánycsapat:  Kerületi II. hely:
Kenyeres Jázmin, Fekete Boglárka, Bartha Klára, Rychlyk Nikolett, Bene Nikolett, Sóki Krisztina
Egyéniben Fekete Boglárka Kerületi II helyen végzett.
Minden csapatunk bekerült a Budapesti döntőbe.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek, Gábor bácsinak, Timi néninek és Ádám bácsinak!
DSC_0163
DSC_0166

KÉK CSOKOR

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hagyományainkat követve idén is megrendezésre a kerül iskolánk műsoros estje a KÉK CSOKOR.

Egyéni, csoportos és osztályprodukcióinkkal tanulóink sokoldalúságát, tehetségét szeretnénk megmutatni a kedves szülőknek, családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek.

Időpontja: 2016. május 5. csütörtök 17 óra

Helye: Királyerdei Művelődési Ház

Megtisztelő jelenlétükre számítunk!

Az estéhez jó szórakozást kívánok a

Kék Általános Iskola nevelőtestülete,

szülői közössége

és a Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány nevében!

 Tikosné Turi Erzsébet

intézményvezető

                                                                                 16kekcsokor1 (1)

Országos Honismereti Verseny

Az Országos Honismereti Versenyen

Simon Ádám 5. b osztályos tanulónk

megyei VIII. helyezést ért el.

Gratulálunk Ádámnak és felkészítő tanárának Magdi néninek.

London Bridge országos döntő

A London Bridge verseny országos döntőjén

Selmeczi Dénes László 5. b osztályos tanulónk V. helyezést,

Kelemen András 5. a osztályos tanulónk VII. helyezést,

Kalmár Ákos 7. osztályos tanulónk VIII helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez a résztvevő diákoknak és felkészítő tanáruknak, Edit néninek.

Országos Honismereti Verseny

Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen

Simon Ádám 5. b osztályos tanuló

8. helyezést ért el.

Gratulálunk!

Oklevél megtekinthető itt: 035179-001-1524018377-4091be3373

Csepeli angol művészeti szemle

Az angol művészeti szemlén

RAJCSÁNYI KATA

5. b osztályos tanulónk

I. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Költészet napja

A magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt rendeztek a Radnóti Miklós Művelődési Házban. Iskolánk tanulója, SÁNDOR ALEXA 3.b osztályos tanuló az általános iskola, alsó tagozat kategóriában I. helyezést ért el.

Gratulálunk a kiváló szereplésért, a szép eredményért!

Beiratkozás 2016-17

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben –tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi körülményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A 2016/2017-os tanévben
Kék  Általános Iskolában

Normál programmal indítunk osztályokat

Mindkét osztályban lehetőség lesz nyelvi vagy matematika emelt óraszámú csoportban tanulni:

Emel óraszámú nyelvi csoport:
A gyermekek kommunikációközpontú, természetes körülmények között sajátítják el a nyelvet. A tehetség kibontakoztatását segítk a humán munkaközösség által szervezett angol nyelvi szakköreink is.

A program jellemzői:

– 2. osztálytól szakkör keretében ismerkedhetnek meg tanulóink az idegen nyelvvel (angol, német)
– 4. osztálytól heti öt nyelvi óra van

Emelt óraszámú matematika csoport:
Azokat a diákokat várjuk ebbe a csoportba, akik különös érdeklődést mutatnak a matematika iránt. A tehetség kibontakozását segíti a tanítók, matematika tanárok által szervezett tehetséggondozó foglakozásaink, táblajátékos / versenyre felkészítő matematika szakkörünk is.

A program jellemzői:

– tanórai keretek között 1-4. osztályban heti 5 matematika óra (felsőben csoportbontás)

– heti 1 óra tehetséggondozó foglalkozás

Nagy udvar, szabadtéri játékok, családias légkör, délutáni szakkörök, tehetségfejlesztő, hátránykompenzáló foglalkozások, aktív sportélet, hagyományőrző színes iskolai programok várják a gyermekeket.

Szeretettel várjuk iskolánkba gyermekét!

Versenyeredmény

Versenyeredményeink a kerületi lövészversenyen:
Kerületi III. hely: III. kcs fiúcsapat   Rafai Patrik, Palotási Patrik, Bárkányi Dániel
Kerületi III. hely: IV .kcs fiúcsapat  Bokor Endre, Pethő Roland, Ézsiás Gergely
Kerületi I. hely: III. kcs lánycsapat  Bolyós Petra, Romhányi Réka, Amabile Alessia
Kerületi II. hely: III. kcs lány B csapat Ozibiusz Anissza, Tóth Karolina, Urbán Lívia
Kerületi I. hely: IV. kcs lánycsapat  Rigó Kamilla, Ivánka Brigitta, Bercze Anna
Kerületi II. hely: IV. kcs lány B csapat   Bogdány Vanda, Talum Kata, Sóki Nikolett
Egyéni I. hely: Rigó Kamilla, Bolyós Petra
Egyéni II. hely: Ozibiusz Anissza, Bogdány Vanda
Egyéni III. hely: Talum Kata, Tóth Karolina
Gratulálunk!

Szülői Klub

Kedves Szülők!

Kedves Érdeklődők!

2016. április 14-én  (csütörtök) tartjuk  a Szülői Klubot!

Téma: A játék és mese fontossága

A beszélgetés vezeti: dr. Gottliebné Darvas Zita iskolai szakpszichológus, Németh Mária tanárnő

kezdés időpontja: 17 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fogadóóra

Kedves Szülők!

2016. április 4-én (hétfőn)

16 órától alsó tagozatos,

17 órától felső tagozatos

tanulóink szülei részére fogadóórát tartunk iskolánkban!

Az alábbi linkre kattintva olvasható, hogy iskolánk tanárai mikor és hol tartják fogadóórájukat.

Terembeosztás 2016. 04. 04.

Várjuk a Kedves Szülőket!

Kék Általános Iskola nevelőtestülete

Ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Az ebédbefizetés időpontja:

2016. április  12-én (7:00-17:00 óra)

Helye: földszinti pénztár

A befizetés április hónapra (21 nap) történik.

Pót-befizetés: 2016. április 13. 8:00-16:00

Napközi ára: 481 Ft / nap
Menza ára: 342 Ft / nap

Pedagógus: 575 Ft / nap

Kérjük a kedves szülőket, az ebédbefizetés időpontját pontosan tartsák be!

DORTMUND

Iskolánk tanulói közül 4 ifjú atlétát válogattak be Budapest Válogatottjába. Március 10-én indultak Dortmundba, ahol 8 ország válogatottjaival mérték össze tudásukat.

 

Tanulóink kiválóan szerepeltek, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar csapat szerezte meg az idei verseny összesített aranyérmét, és a kiírt kupát!

 

Egyéni eredmények:

Kenyeres Jázmin aranyérmet szerzett 50 m-es síkfutásban és távolugrásban, bronzérmet magasugrásban.

Fekete Boglárka aranyérmet és bronzérmet szerzett távolugrásban.

Tari Tibor aranyérmet szerzett a 4 x 100 m-es váltó tagjaként.

Iskolánk tagjai közül még Tari Zoltán vett részt a versenyen, ő 50 m-es futásban és távolugrásban versenyzett.

 DSC_0037

DSC_0035

Verseny eredmények

BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA

Ritmikus sportgimnasztika

Blendea Réka

Karikagyakorlat

I. helyezés

Szabadgyakorlat

III. helyezés

Összetett

I. helyezés

 

SZÁRCSA KUPA

Mezei futó verseny

Kerületi I. hely Rajcsányi Boldizsár

800 m futás

Kerületi II. hely Vadász Virág

800 m futás

Kerületi II. hely 1-2. o. lánycsapat

Vadász Virág, Tóth Anna, Péter Kyra, Péntek Laura
Kerületi II. hely 5. o. lánycsapat
Amabile Alessia, Romhányi Réka, Tóth Karolina, Kolbert Dzsenifer
Kerületi III. hely Tari Zoltán

1600 m futás

Kerületi III. hely 1-2. o. fiúcsapat

Rajcsányi Boldizsár, Pataki Zsombor, Varjú Ákos, Kozma Gergő
Kerületi III. hely 4. o. lánycsapat

Rajcsányi Katalin, Bene Nikolett, Fekete Boglárka, Kis Dorka

Kerületi III. hely Amabile Alessia

1600 m futás

Kerületi III. hely 7-8. o. lánycsapat

Knapp Vivien, Bacsó Klaudia, Sóki Nikolett, Ölei Enikő, Guzmics Blanka

 

DIÁKOLIMPIA

Ritmikus Sportgimnasztika

Tóth Anna

Karikagyakorlat

III. helyezés

Szabadgyakorlat

II. helyezés

Összetett

IV. helyezés

 

Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank