Kékiskola ....
Képgalériák
2017.12.18. Kiemelkedő évet zártak2017.12.15. Adventi sütiverseny2017.12.06. Itt is járt a Mikulás2017.11.09. Szakmai orientációs nap az iskolában2017.11.09. Továbbtanulási Börze2017.11.12. - 12 órás röplabda az iskolában2017.10.12. Arany János szövegértő versenyNyári olvasónaplók2017. október 12.: iskolánk névadó ünnepsége20171014OrszagosDiakolimpia2017.10.07. szombat - délelőtti szorgoskodás2017.10.06.: Világ Gyalogló Nap140901evnyito140314140313140225140127140207140122131219131217131207131206131121131120131025halloween131115egeszsegnap131003palyao_zoo130902evnyito130614ballagas130521london130604nemz130509kekcsok130506hattl130430artista130318dobokocka130314marc15130313tablajatek130306hgv130227tancos_szünet130125egeszsegnap130208Farsang130227 JátszóházCsepel 300 projekt rendezvényCsepel futás képei 2012TantestületOsztályképek 2011-1230-eves-a-kek-iskola2011-marcius-15akadalyversenyakadalyverseny-2010-szeptemberallatkerti-setaallatok-vilagnapjaalsos-kirandulas-2009-szeptembercsapatkepekdobokockaverseny-2008emese-parkemese-park-2008evnyito-2007evnyito-2009evnyito-2010felsos-akadalyverseny-2008fold-napjakazinczy-verseny-2008kazinczy-verseny-orszagos-dontokerekpartura-2009kiallitasokkolteszetnapi-unnepseg-2011marcius-15-i-megemlekezes-alsosokmarcius-15-i-megemlekezes-felsosokmeseeloadasokmikulas-2008muvtor_6muvtor_7muvtor_8nevesincs-szinhazosztalykepek-20072008-tanevosztalyokRendezvények1Rendezvények2Rendezvények3Repülőtéri látogatásRijeka karnevál - 2008Studio-K színházTanévkezdő vetélkedőTanévnyitó - 2008Udvari játékokÜnnepség - 2010.03.15.Föld NapAlapító okiratAz iskola

Eseménynaptár 2016-17. tanév

— Szerkesztés alatt —

Kedves Szülők!

A 2016/2017-es tanévben tisztelettel köszöntöm Önöket.

Fontosabb tudnivalók a 2016/2017. tanévvel kapcsolatban

Az iskola vezetése

Intézményvezető Morovikné Fülöp Csilla
Intézményvezető-helyettesek Lukácsné Stéfely Ágnes
Diákönkormányzat vezetője. Rozmán Vivien
Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Némethné Láng Zsuzsanna
Szülői Szervezet elnöke: Reiner Imola
Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány Kuratórium elnöke:

 

Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány

Az alapítvány fő célja az iskolában folyó nevelés-oktatás segítése, ezért nagy örömmel és hálásan fogadjuk azok támogatását, akik céljainkkal egyetértenek.

Köszönetünket fejezzük ki a szülők, a szponzorok eddig nyújtott segítségéért, és kérjük további támogatásukat, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

Az alapítvány adószáma: 19661919-2-43

Az alapítvány számlaszáma: 11721026-20270133

 

Iskolánk arculata

Matematika emelt óraszámú képzés (1-8. évfolyamon). A matematika tantárgyat 1-2. évfolyamon heti 5, 3-8. évfolyamon heti 4 órában tanulják tanulóink. A képzést választó diákok már a 2. évfolyamon is részt vesznek informatika órán, táblajátékos foglalkozáson.
Idegen nyelvi képzés (angol, német) a 2-3. évfolyamon heti 1 szakköri órában, a 4-8. évfolyamon az emelt óraszámú képzést választó tanulóink heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.
Művészeti nevelés és sporttevékenység kiemelt jelentőségű iskolánkban.
Csoportbontás van: matematika, számítástechnika, idegen nyelv, technika (felső tagozat) tantárgyakból.

Fontosabb információk a 2016-2017. tanévben

16 óráig kötelező benntartózkodás

A hatályos jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a gyermekek számára. A törvény értelmében ez alól az intézményvezető – szülői kérésre felmentést adhat. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot – a tanuló érdekében – felülvizsgálja.

 

Új kerettanterv bevezetése

Tanulóink az új kerettanterv alapján tanulnak.

 Kéréseink erre a tanévre

A felszerelését gyermeke órarend szerint hozza magával!
Ellenőrzőjét minden nap hozza magával gyermeke, s a benne lévő értesítéseket, osztályzatokat írassa alá! Vigyázzon ellenőrzője tisztaságára, épségére!
Az otthoni gyakorlás elengedhetetlen, kérem, szorgalmazza a házi feladatok és szorgalmi feladatok elkészítését!
Kérem, segítsék az iskolai munkarend, fegyelem betartását (pontos érkezés, fegyelmezett magatartás, hiányzások igazolása)!
Ha megbetegszik gyermeke, jelezze telefonon, e-mailben az iskola titkárságán!

Reggel 6 órától hívható az iskola telefonszáma. Küldhetnek e-mailt, egyéb értesítést!

Ne feledjék, hogy az érvényes jogszabályok szerint (20/2012.(VIII.31..) EMMI rendelet) igazolatlan hiányzás esetén az alábbiak szerint kell eljárnia az iskolának: Egy igazolatlan óra után az osztályfőnököknek értesíteni kell a szülőket a hiányzás tényéről 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a Gyámhivatalt és a Gyermekjóléti Központot kötelességünk értesíteni. Az iskola és a Központ közösen intézkedési tervet köteles készíteni a további hiányzás megelőzésére. 30 óra igazolatlan hiányzás már szabálysértésnek számít. 30 óra esetén értesíteni kell a szabálysértési hatóságot és a Gyermekjóléti Központot. 50 óra hiányzás elérése esetén a Gyámhatóságot kell értesíteni. Az igazolatlan hiányzások szankciókat vonnak maguk után (elrendelhetik a gyermekvédelembe vételt, s intézkedhetnek az iskoláztatási támogatások (családi pótlék) határozatlan idejű megvonásáról). Kérem, figyeljenek gyermekükre, hiányzását haladéktalanul igazolják!Kérem, gyermeke szabadidejét ellenőrizze, mert a környezeti hatások, a kortárscsoportok, a kontroll nélküli internethasználat erősen befolyásolják személyiségét!

 

Tanórán kívüli foglalkozások

A délutáni időszakban a tanulók érdeklődésének megfelelően tehetségképzést szolgáló szakköröket, tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Ezek órarendje az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

 

Tantárgyi szakkörök, egyéb foglalkozások

Alsó tagozat: táblajáték, angol/német, aerobic és dráma foglalkozás, labdarúgás, tantárgyi felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozások.
Felső tagozat: énekkar, német, angol, informatika, táblajáték, fotó-videó, , valamint tantárgyi felzárkóztató, tehetségfejlesztő.

 

Térítésmentes sportfoglalkozások

Alsó tagozat: tömegsport
Felső tagozat: tömegsport

 

Térítéses sportfoglalkozások külső edzőkkel:

A foglalkozásokról, és azok órarendjéről a külsős edzők nyújtanak felvilágosítást.

 

Napközi, tanulószoba

5-6. osztály: Szuromi Ilona napközis csoportvezető.
7-8. osztályos tanulóink részére 13.30-15.30 között tanulószobát biztosítunk.
A tanulószobát vezeti: Katrinecz Krisztina

A közepesnél gyengébben teljesítő tanulóknak – az eredményes felkészülés érdekében – javasoljuk a napközi, a tanulószoba igénybevételét!

 

2016/2017. tanév rendje

A tanév (szorgalmi idő) 2016. szeptember 1. – 2017. június 15.
A tanítási napok száma 182 nap.
Az első félév vége 2017. január 20.
A félévi értesítő kiosztása 2017. január 27.
Őszi szünet 2016 november 2. – november 4.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28.
A szünet utáni első tanítási nap 2016. november 8.
Nevelési értekezlet 2016. november 7. hétfő
Téli szünet 2016. december 22. – 2017. január 2.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21.
Az téli szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3.
Tavaszi szünet 2017. április 13. – 2017. április 18.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12.
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19.

Szükség esetén a szünetek alatt ügyeletet biztosítunk. 

A 2015-16. tanév munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend

2016. október 15. szombat munkanap
2016. október 31. hétfő pihenőnap

 

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban

Nevelőtestületi értekezlet 2016. november 7. hétfő
Nevelési értekezlet 2017 január 23.
Nevelőtestületi kirándulás 2017. április 19.
Osztálykirándulások (osztályfőnökök terve szerint) 2017. június 1. csütörtök
DÖK-nap 2017. május 26.
2017. június 13.

 

Osztályozó értekezletek

Félév végi osztályozó értekezlet 2017. január 20.
Tanév végi osztályozó értekezlet 2017. június 15.

 

Iskolai rendezvények

Adventi készülődés 2016. november 25.
2016. december 9.
Karácsonyi műsor 2016. december 20.
Farsang (alsó, felső tagozatnak) 2017. február 3.  alsó és
febr. 10. felső tagozat
Kerületi Művészeti Szemle 2017. március 20-30.
Kék csokor 2017. május 4.
Gólyanap (külön terv szerint) 2017. augusztus

 

Vizsgák, mérések

Fizikai állapot felmérése
(5-8. évfolyam)
2017. február 6. – május 27.
Szövegértés és matematikai
eszköztudás mérése 6. 8. évf.
2017. május 24.
Írásbeli idegen nyelvi mérés a
6. és 8. évfolyamon:
2017. május 17.
Javítóvizsga 2017. augusztus utolsó hete

 

Hulladékgyűjtés

Papírgyűjtés 2016. 10. 10-14.; 2017. 04. 03-06.
Műanyag kupakok gyűjtése 2016. november 15 – december 21.
Elektromos hulladék gyűjtése időpont a gyűjtés előtt két héttel a honlapon

Kérem a Kedves Szülőket, támogassák hulladékgyűjtő akcióinkat!

 

Iskola ünnepélyek

Tanévnyitó ünnepély 2016. szeptember 1.
 Megemlékezés az Aradi vértanúkról 2016. október 6.
Megemlékezés 1956. október 23-áról 2016. október 21.
Megemlékezés diktatúrák áldozatairól 2017. február 24.
Az 1848-as forradalomra emlékezés 2017. március 14.
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2017. április 12.
A nemzeti összetartozás napja 2017. június 2.
Ballagás 2017. június 15. 11:00
Tanévzáró ünnepély 2017. június 21.

Kérem, hogy az ünnepségeken tanulóink ünneplő öltözékben jelenjenek meg!

 

Táborok

Szabadidős tábor

 

Szülői értekezletek

1. osztály 2016. szeptember 1. 16.00 óra
2-4. osztály 2016. szeptember 5. 16.30 óra
5-8. osztály 2016. szeptember 6. 17.00 óra
1-4. osztály 2017. január 30. 16.30 óra
5-8. osztály 2017. január 31. 17.00 óra

 

Szülői fórum

 az időpont és a témák egyeztetés alatt

Az osztályok Szülői Közösségeinek Képviselőit – s természetesen egyéb érdeklődő
szülőket is – szeretettel várunk ezeken a megbeszéléseken.

 

Szülői fogadóórák

2016. november 21. (hétfő) 16.00 óra
2016. április 3. (hétfő) 16.00 óra

A tervezett két fogadóórán kívül tanítóink és tanáraink – előzetes időpont egyeztetése után – bármikor készséggel állnak a szülők rendelkezésére.

 

Igazgatói fogadóóra

minden hétfőn 15.00 – 17.00 óráig.

 

Szülői Klub

Tervezett időpontok:

201.
201.
201.
201.
201.

A Szülői Klub témája, helye, időpontja az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

 

„Nyílt nap”

2016. október 25-26. az 1-2. tanórában (1-4. évfolyam)
2016. október 26. az 1-2. tanórában (5-8. évfolyam)

A látogatható tanórák anyaga, helye tanítója a nyílt nap előtti héten, az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

Becsengetés után a foglalkozásokat kérjük, ne zavarják!

 

Családi napok

Advent jegyében (kézműves délelőtt) 2016. december 9.
Fővárosi Nagycirkusz 2017.

 

Hajnali és délutáni ügyelet

A hajnali ügyelet 6. 00-tól 7. 30-ig vehető igénybe.
Délutáni ügyelet 16. 00-tól 17. 00-ig vehető igénybe.

 

Kérjük, hogy 17. 00 óráig szíveskedjenek a gyermekeket elvinni!

Napköziből, tanulószobáról csak szülői írásbeli kéréssel lehet 16 óra előtt távozni!

 

Napközi és menza befizetése

2016. augusztus 11. kedd 7.00-17.00
2016. szeptember 13. kedd 7.00-17.00
2016. október 11. kedd 7.00-17.00
2016. november 8. kedd 7.00-17.00
2016. december 13. kedd 7.00-17.00
2017. január 10. kedd 7.00-17.00
2017. február 7. kedd 7.00-17.00
2017. március 7. kedd 7.00-17:00
2017. április 11. kedd 7.00-17:00
2017. május 9. kedd 7.00-17:00
2017. augusztus . kedd 7.00-17:00

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az ebéd befizetés időpontját pontosan tartsák be!

Az iskolával kapcsolatos részletes tudnivalók, információk és hírek az iskola honlapján megtekinthetők: www.kekiskola.hu

 

Eredményes tanévet kívánok!
Budapest, 2016. szeptember 1.

Morovikné Fülöp Csilla

intézményvezető

Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank