Kékiskola ....
Fotók
131207k_015 121213_093304_tadscf9238 140207_062 130902_081530_ta020 dsci0141 emesep-027 131025_163358_ta006 dsci0174 dsci0084 osztalyok-031 015 DSCF4573

Iskolánk

Iskolánk célja

Kék Általános Iskola nevelési-oktatási alapelvei

„Amit tanultunk, azt nagy részben elfelejtjük,
ahogy tanultunk, amilyen a viszonyunk a tanárhoz, művelődéshez, az megmarad.”

(Köznevelésünk, 2002)

Azt kívánjuk elérni, hogy az általános műveltséget megalapozó nevelés–oktatás eredményeképpen a tanuló alkalmassá váljék arra, hogy tanulmányait – érdek­lődésének, képességének és tehetségének megfelelően – közép– vagy szakisko­lában folytathassa.

A tehetséggondozás keretén belül kiemelten foglalkozunk a vizuális kultúra és az idegen nyelv iránt fogékony tanulókkal. Természetvédelmi programunk a humán ökológiai modell kialakítását célozza.

Olyan tevékenységet kívánunk folytatni, melynek során megvalósul az önállóságra való nevelés, szeretetteljes bánásmód, viszonylag nagy szabadságfok biztosítása a gyermekek számára, melyben a párbeszéd, a vita fontos szerepet kap és a differenciált nevelő tevékenység – a gyermekek fejlődésének függvényében – a
tanári irányítás felől a tanár–diák együttműködési viszony felé irányul.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába a személyiségfejlesztést és egyéni adottságokon alapuló képességfejlesztést állítjuk.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Események
Events cannot currently be displayed, sorry! Please check back later.

Google PageRank